Pitnja i odgovori
Pitanja i odgovori - FAQU ovoj rubrici možete pronaći odgovore na najčešća pitanja koja su postavljana našem centru za podršku korisnicima. Ukoliko u ovoj bazi nema pitanja ili odgovora koji zadovoljava Vaš kriterij, slobodno nam se obratite putem kontakt adresa ili putem ePodrške korisnicima.

PITANJA

 


ODGOVORI NA PITANJA

  Da li osnovno osiguranje automobila pokriva štete nastale elementarnim nepogodama, npr. tučom?
Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti pokriva isključivo štete koje Vi kao vozač ili korisnik ili vlasnik vozila počinite drugim vozačima, čime se štiti Vaš materijalni status.

Vrati se nazad


  Da li prilikom sudara sa vozilom BiH ili strane registracijske oznake, ako nije bilo ozljeđenih, niti je nastala velika materijalna šteta, treba zvati policiju da bi se ostvarilo pravo na isplatu štete?
Paketi osiguranja koje nudi ZOVKO Osiguranje d.d. neobuhvataju putna osiguranja, tako da trenutno za sada nismo u mogućnosti da Vam pružimo ovu vrstu usluge. Menadžment ZOVKO Osiguranja d.d. će u budućem periodu razmotriti Vaš zahtjev kako bi se stvorile prilike za uvođenjem ovakve vrste osiguranja?

Vrati se nazad


  Poštovani, ako član domaćinstva (npr. otac ili majka) imaju sklopljen AO za svoje vozilo kod Vas, da li u slučaju da ja (sin) osiguram svoje vozilo, dobivam ikakve popuste na policu AO?
Prema Uvjetima za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti pri nabavi drugog vozila pravo na niži premijski stupanj ima samo vlasnik vozila koji već posjeduje vozilo.

Vrati se nazad
  Da li se može prekinuti kasko osiguranje prije nego istekne i imam li pravo na povrat novca?
U slučaju odjave vozila zbog uništenja, rashodovanja ili nestanka vozila Zovko osiguranje je u obvezi, na zahtjev Ugovaratelja, vratiti dio premije za neiskorišteno razdoblje trajanja osiguranja, ako se do dana odjave nije ostvario osigurani slučaj.

Vrati se nazad
  Zanima me da li je nakon kupnje rabljenog automobila potrebno prenijeti policu osiguranja na sebe ili se to čini prilikom slijedeće uplate osiguranja?
Ovdje postoje 2 slučaja, ovisno o tome da li kupac i prodavac vozila imaju mjesto prebivališta u istom entitetu.

a/ Ako su kupac i podavac iz stog entiteta:
Prilikom kupnje rabljenog automobila njegov bivši vlasnik dužan Vam je uručiti i policu osiguranja od automobilske odgovornosti, ako je vozilo osigurano i ona vrijedi do isteka razdoblja osiguranja navedenog u polici. Sva prava što se tiče bonusa po toj polici pripadaju starom vlasniku, a Vi nakon isteka police morate sklopiti novo osiguranje i dobit ćete policu na svoje ime s pravima koja Vama pripadaju.

b/ Ako su kupac i prodavac iz različitih entiteta:
Prodavac svoju policu vraća u Zovko Osiguranje i dobija povrat premije za neiskorišteni period važenja police.Kupac kod svog osiguranja pravi novu policu.


Vrati se nazad
  Da li u slučaju prodaje vozila imam pravo na povrat dijela uplaćenog obveznog osiguranja za vozilo?

U slučaju prodaje vozila nemate pravo na povrat premije, budući da ste policu obveznog osiguranja dužni uručiti novom vlasniku vozila. Na povrat premije imate pravo u slučaju odjave vozila zbog uništenja, rashodovanja, stavljanja izvan prometa (mirovanja) ili krađe vozila.


Vrati se nazad
  Sudjelovala sam u prometnoj nesreći kao putnik u vozilu. Moj otac je upravljao vozilom, a nesreća je skrivljena njegovom krivicom. Da li imam pravo na odštetu po njegovoj polici, a da ne idem na štetu njemu osobno (u materijalnom smislu)?

Vi kao oštećena osoba možete tražiti odštetu s police svog oca. Za njega neće biti nikakve štete budući da plaća obvezno osiguranje, a svrha obveznog osiguranja između ostalih je i socijalna, da bi se zaštito imoviski status štetnika. Vaš otac platit će regres osigurateljnom društvu isključivo, ako je Vaš otac prometnu nezgodu skrivio pod utjecajem alkohola ili bez valjane vozačke dozvole.


Vrati se nazad
  Da li se prilikom kasko osiguranja kao osnovica za novonabavnu vrijednost vozila kupljenog na tvrtku putem operativnog leasing-a uzima vrijednost sa ili bez PDV-a?

Kao osnovica za obračun premije uzima se novonabavna vrijednost vozila s PDV-om


Vrati se nazad
  Da li se automobil može osigurati privremeno tj. na kraća razdoblja?

Možete sklopiti osiguranje i na rok kraći od godinu dana. Ovo se odnosi i na osiguranje od automobilske odgovornosti i na osiguranje automobilskog kaska.


Vrati se nazad
  Imam kasko osiguranje. Zanima me u slučaju nesreće u zimi da li je potrebno na vozilu imati sve 4 zimske gume ili su dovoljne samo na pogonskim kotačima da bi osiguranje pokrilo nesreću?

Zbog Vaše sigurnosti u interesu je da imate odgovarajuće gume za određeno godišnje doba, ali kasko osiguranje ne uvjetuje vrstu guma koju morate imati na Vašem vozilu niti u jednom godišnjem dobu.


Vrati se nazad
  Da li je moguće da nakon prodaje osobnog vozila za koje je plaćeno osigranje iskoristiti postojeću policu uz doplatu za novo vozilo?

Nije moguće, budući da ste prema članku 13. stavku (2) Uvjeta za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti dužni novom vlasniku uručiti policu osiguranja od automobilske odgovornosti koja istome vrijedi do isteka važenja.


Vrati se nazad
  Poštovani, ukoliko odlučim osigurati automobil kod Vas, da li priznajete bonus koji sam imala kod druge osiguravajuće kuće?

Ukoliko provjerom u bazi štetnika utvrdimo da u prethodnom razdoblju osiguranja niste imali štete priznat ćemo Vam bonus koji ste imali kod prethodnog osiguratelja


Vrati se nazad