O osiguranju
O OSIGURANJUZovko Osiguranje d.d. Žepče je osnovano 2000. godine i od tada bilježi kontinuiran rast. Danas je to respektabilna kompanija sa 170 uposlenih koja sa svojih 64 ispostave u FBiH i 26 ispostava u RS pokriva veći dio BiH.
Zovko Osiguranje svoju uspješnost i razvoj bazira na ekonomskim načelima sigurnosti, likvidnosti, ekonomičnosti, rentabilnosti i produktivnosti.

 

Temelj uspješnog rada je veličina i snaga portfelja osiguranja i sigurnosti koju imamo, koju postižemo kroz ispravno utvrđivanje vlastitih kapaciteta, savladavanja rizika i plasmanom viška rizika iznad kapaciteta u reosiguranje. Tako i u slučaju vrlo nepovoljnog kretanja šteta u određenoj poslovnoj godini poslujemo isključivo pozitivno. U kratkom razdoblju ostvarili smo značajno mjesto na tržištu osiguranja. Od 2008. godine poslujemo sukladno sa međunarodnim normama kvalitete ISO 9001:2008.

 

Zovko Osiguranje danas:
- 13 podružnica
- 73 ispostava
- 190 uposlenika
- 50 000 klijenata
- Ostvarili smo 19 miliona KM premije u 2015. god.
- Prosječan godišnji rast premije od 10%
- Brza obrada i isplata šteta

 

U narednom razdoblju planiramo na tržištu osiguranja ponuditi nekoliko novih proizvoda.