Osiguranje od automobilskog kaskaOva vrsta osiguranja je neobvezna a njome se pokrivaju sve materijalne štete na vozilu uključujući i krađu vozila.
Moguće je zaključiti potpuno kasko osiguranje vozila (osigurane sve štete na vozilu kao i krađa vozila) ili djelomično kasko osiguranje (osigurane samo određene grupe rizika, ovisno o odabranoj kombinaciji).


Djelomično Kasko osiguranje: Djelomično kasko osiguranje je osiguranje od samo određenih grupa rizika. Može se ugovoriti tako da osiguranjem budu obuhvaćeni sljedeći rizici odnosno troškovi:


Kombinacija A - od požara, udara groma, eksplozije, oluje, tuče, snježne lavine, pada zračne letjelice, manifestacije i demonstracije, poplave, bujice, visoke vode, krađe, provalne krađe i razbojstva.

Kombinacija B - od požara, udara groma, eksplozije, oluje, tuče, snježne lavine, pada zračne letjelice, manifestacije i demonstracije, poplave, bujice i visoke vode.

Kombinacija C - od krađe.

Kombinacija D - od loma i oštećenja standardno ugrađenih stakala na motornom vozilu, osim stakla na svjetlima i zrcalima, kao i štete na vozilu koje su nastale sudarom s divljači ili domaćim životinjama. Kod osiguranja stakla obuhvaćene su štete nastale od rizika predviđenih u članku 17. Uvjeta za osiguranje automobilskog kaska,

Kombinacija E - od loma i oštećenja standardno ugrađenih stakala na motornom vozilu, osim stakla na svjetlima i zrcalima.

Kombinacija F - troškovi tegljenja,odnosno prijevoza,osobnog automobila do mjesta boravka,odnosno sjedišta osiguranika, ako vozilo nije u voznom stanju zbog prometne nezgode ili kvara, kao i troškovi prijevoza vozača i putnika , koji su se vozili u tom osobnom automobilu, prijevoznim sredstvom u javnom prometu do mjesta boravka, odnosno sjedišta, a najviše prema broju registriranih mjesta.

Kombinacija G - troškovi obuhvaćeni kombinacijom F uz potpuno kasko osiguranje putničkih vozila.

Potpuno kasko osiguranje

Potpuno kasko osiguranje pokriva štetu uništenja, oštećenja ili nestanka osiguranog vozila, kao i alata pribora i rezervnih dijelova, kao posljedice iznenadnih i od volje ugovaratelja osiguranja ili vozača neovisnih događaja, i to za osnovne rizike:
• Prometne nezgode, kao: prevrnuće, sudar, udar, iskliznuće,survanje i sl.,
• Pada ili udara nekog predmeta,
• Požara,
• Nenadanog toplinskog ili kemijskog djelovanja izvana,
• Udara groma,
• Eksplozije, osim eksplozije od nuklearne energije,
• Oluje,
• Tuče (grada),
• Snježne lavine,
• Pada zračne letjelice,
• Manifestacije i demonstracije,
• Zlonamjernih postupaka ili objesti trećih osoba,
• Oštećenja tapeciranih dijelova vozila uzrokovanih prigodom pružanja pomoći osobama koje su ozlijeđene u prometnoj nezgodi ili na neki drugi način,
• Namjernog uzrokovanja štete na osiguranoj stvari u cilju sprečavanja veće štete na toj ili na drugoj stvari ili osobama.