Osiguranje od autoodgovornostiKoristeći vozilo u prometu u opasnosti smo da njegovom uporabom nanesemo šteta trećim osobama.
Da bi se zaštitile žrtve u prometu i njihova imovina, vlasnici motornih vozila zaključuju obvezno, zakonom propisano, osiguranje od automobilske odgovornosti.U slučaju da naš osiguranik, koristeći osigurano vozilo, napravi štetu mi plaćamo nastalu šteu, sukladno Uvjetima osiguranja.

 

U obvezi smo nadoknaditi štetu na temelju propisa o odgovornosti za naknadu štete, ako je pri uporabi vozila navedenog u ispravi o osiguranju došlo do:
• tjelesne povrede, oštećenja zdravlja ili smrti neke osobe,
• uništenja, odnosno oštećenja stvari, osim od odgovornosti za štetu na stvarima koje je primio radi prijevoza.

 

U okviru ove vrste osiguranja nudimo osiguranje:
• osobnih automobila,
• teretnih vozila, .
• autobusa i sličnih vozila,
• vučnih vozila,
• specijalnih motornih vozila,
• motocikla i sličnih vozila,
• priključnih vozila,
• motornih vozila inozemne registracije,
• vozila na popravku u automehaničarskim i autoremontnim radionicama i radionicama za pranje i
podmazivanje vozila,
• radnih vozila i
• tračnih vozila.

 

Zelena karta:
Za putovanje osiguranika motornim vozilima u zemlje članice sistema međunarodne "zelene karte", u kojima registarska tablica nije dokaz o postojanju osiguranja od AO, izdaje se međunarodna "zelena karta" kao dokaz o postojanju osiguranja o AO.
Međunarodna "zelena karta" izdaje se za vozila registrirana u BiH i ne može se izdati za razdoblje kraće od 15 dana.
Izdavanje "zelene karte" naplaćuje se 4,00 KM.