Osiguranje imovine u etažnom vl.Ova vrsta osiguranja se primjenjuje za osiguranje imovine u etažnom vlasništvu (dijela objekta namijenjenog za stanovanje), troškova održavanja i upravljanja etažnim dijelom objekta, stakla u zajedničkim prostorijama objekta, te stvari domaćinstva samo u stalno nastanjenim stanovima.

Pokrivamo štete nastale usljed slijedećih opasnosti:

• požara i udara groma,
• eksplozije,
• oluje,
• tuče (grada),
• udara sopstvenog motornog vozila u osigurani etažni dio objekta,
• pada letjelice,
• manifestacija i demonstracija,
• poplave i bujice,
• klizanja tla i odronjavanja zemljišta,
• snježne lavine,
• izlivanja vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi,
• odgovornosti,
• štete od uništenja i oštećenja stvari nastale prilikom spašavanja (iznošenja, ukazivanje pomoći i slično) zbog nastalog osiguranog slučaja, samo za stvari navedene u polici.
• troškovi učinjeni pri raščišćavanju i rušenju u vezi s nastalom osiguranom opasnošću na osiguranoj stvari,
• troškovi, gubici i druge štete prouzrokovane razumnim pokušajem da se otkloni neposredna opasnost od nastupanja osigurane opasnosti kao i pokušajem da se ograniče njene štetne posljedice, pa i onda ako su pokušaji ostali bez uspjeha.

Osiguranjem nisu obuhavaćene posredne štete u vezi s nastalom osiguranom opasnošću, kao što su: šteta zbog umanjenja upotrebljivosti stvari, gubitka zakupnine, izdatka za vodu zbog izlivanja i drugi slični gubici.