Osiguranje strojeva od opasnostiU suvremenom načinu privređivanja razne vrste strojeva i opreme su nezaobilazan i sve više zastupljen element.
Strojevi često svojom kvalitetom izrade ne garantiraju dugotrajnost i pouzdanost.Osim toga u tijeku rada mogu se dogoditi iznenadni događaji (nezgode) koje mogu dovesti do značajnog oštećenja ili uništenja stroja.

Da bi se osigurali od većih novčanih izdataka u slučaju kvara ili nezgode, nudimo Vam policu osiguranja kojom preuzimamo obvezu da Vam nastalu štetu nadoknadimo.

Osigurane opasnosti koje pokrivamo su:

• greške u konstrukciji, materijalu i izradi,
• zbog neposrednog djelovanja električne struje (kratkog spoja, atmosferskog i drugog prenapona, električnog luka i sl.),
• raspadanje zbog djelovanja centrifugalne sile,
• nedostatka vode u parnim kotlovima i aparatima s parom, osim u slučajevima koje prati eksplozija,
• mraza, tlaka leda ili snijega ili neposrednog kretanja leda,
• nadtlaka i podtlaka (implozija),
• zatajivanja uređaja za zaštitu ili regulaciju, kao i elemenata za automatsko upravljanje, kojim je stroj opremeljen,
• nespretnosti, nemara ili zle namjere radnika ili neke druge osobe,
• pada osigurane stvari, udara ili upadanja stranog tijela u osiguranu stvar,
• zaglave u tijeku bušenja u bušotinama.