Osiguranje od nesretnog slučajaSvi smo mi u svakodnevnom životu i radu izloženi raznim opasnostima. Zaključenjem police osiguranja od nesretnog slučaja (nezgode) sebi i svojoj obitelji osiguravate novčanu naknadu koja će Vam olakšati podošenje posljedica nezgode.

Osiguranje se može ugovoriti za sljedeće slučajeve:

• Za slučaj smrti od posljedica nesretnog slučaja,
• Za slučaj smrti usljed bolesti,
• Za slučaj trajnog gubitka opće radne sposobnosti (invaliditet),
• Za slučaj prolazne nesposobnosti za rad (dnevna naknada),
• Za slučaj narušenja zdravlja koje zahtijeva liječničku pomoć (troškovi liječenja),

Ovisno od vrste osiguranika mogu se ugovoriti svi ili samo pojedini naprijed navedeni osigurani slučajevi.

Osnovne vrste osiguranika za koje se može zaključiti osiguranje od nezgode su:

• Osiguranje osoba pri vršenju i izvan vršenja redovnog zanimanja,
• Osiguranje osoba u motornim vozilima i pri upražnjavanju posebnih djelatnosti,
• Osiguranje djece i školske omladine,
• Posebna osiguranja omladine,
• Osiguranje gostiju, posjetitelja i turista sa osiguranjem odgovornosti,
• Osiguranje potrošača, pretplatnika, štediša i korisnika drugih javnih usluga,
• Ostala posebna osiguranja i
• Obvezna osiguranja.

Visina novčane naknade (odštete) ovisna je o visini osiguranih svota koje osiguranik sam određuje kod zaključenja police osiguranja.