Osiguranje imovine od požaraOsiguranje imovine od požara i nekih drugih opasnosti

 

Imovina (pokretna i nepokretna) može biti ugrožena djelovanjem požara, prirodnih nepogoda ili nekih drugih opasnosti.
Zaključenjem police osiguranja mi preuzimamo obvezu naknade štete nastale u osiguranom slučaju.

Predmetom osiguranja mogu biti:

• Obiteljske kuće, stambene zgrade, namještaj i oprema u njima,
• Poslovni objekti-proizvodni i neproizvodni, uređaji, namještaj, oprema, zalihe robe i repromaterijala u njima,
• Poljoprivredna gazdinstva, farme - sa stvarima, poljoprivrednim pokretninama, životinjama, proizvodima,
• Zalihe drva i uglja na slobodnom prostoru,
• Šume, oborena stabla i obrađeno drvo na šumskom području,
• Niska i slična gradnja (putevi, brane, mostovi, trotoari, propusti, podzemna i nadzemna infrastrukturna mreža...)
• Muzeji i izložbe,
• Pozorišta, bioskopi, cirkusi i slično,
• Sajmovi.

Osiguranjem se pruža osiguravajuća zaštita od slijedećih rizika (osnovni rizici)
• požara i udara groma,
• eksplozije osim eksplozije od nuklearne energije, ukoliko nije drugačije ugovoreno,
• oluje,
• grada (tuče),
• udara sopstvenog motornog vozila i sopstvene pokretne radne mašine u osigurani građevinski objekat,
• pada vazdušne letjelice,
• manifestacija i demonstracija.

Nudimo i osiguranje od dopunskih rizika kao što su:
• poplava i bujica,
• klizanje tla i odronjavanje,
• sniježna lavina,
• iscurenje tečnosti (lekaža),
• izlivanje vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi,
• samozapaljenje zaliha.