Osiguranje robe u prevozuDanašnji svijet se može opisati kao svijet trgovine, biznisa, gradnje, investicija.Sve navedene aktivnosti uključuju prijevoz raznih vrsta robe.Pri tome je roba izložena raznim vrstama opasnosti. Vlasnici robe i vlasnici privozničkih kompanija mogu se osigurati da, u slučaju oštećenja ili uništenja robe koja se prevozi, potpuno izbjegnu ili umanje troškove saniranja nastalih šteta.

Ovisno od toga da li se radi o vlasniku robe ili samo prijevozniku, kao i o tome da li se radi o domaćem ili međunarodnom prijevozu nudimo sljedeće vrste osiguranja:
1. Osiguranje pošiljaka u domaćem prijevozu,
2. Osiguramnje pošiljaka u međunarodnom prijevozu,
3. Osiguranje odgovornosti vozara za robu primljenu na prijevoz u cestovnom prijevozu

Osiguranjem su pokriveni svi transportni rizici kojima su izložena prijevozna sredstva i pošiljke za vrijeme prijenosa/prijevoza uslijed kojih osigurani predmet može biti izgubljen ili oštećen.

 

Osigurane opasnosti koje pokrivamo su:
- prometna nezgoda prijevoznog sredstva kao što su sudar, udar, prevrtanje, pad u provaliju /vodu - na zemlju, potonuće, nasukavanje i slično,
- elementarna nepogoda kao što su oluja, provala oblaka, poplava, snježne mećave, grom, odronjavanje zemljišta i slično,
- požar, eksplozija prijevoznog sredstva,
- krađa, neisporuka, razbojništvo,
- razna oštećenja uslijed manipulacije sa pošiljkom prilikom utovara /istovara, pretovara i slično, ili uslijed oštećenja ambalaže - cijepanja vreća sa rasipanjem, lom i curenje, lom i oštećenje,
- dodir sa drugim predmetima,
- pokisnuće, korozija, oksidacija kao posljedica izvanrednih vanjskih događaja.

 

Kod osiguranja odgovornosti vozara za robu primljenu na prijevoz nudimo osiguranje „od osnovnih rizika“ ili „osiguranje od svih rizika“, ovisno o tome za koju se varijantu osiguranik odluči.Osigurani rizici kod ove vrste osiguranja su sukladni Međunarodnoj konvenciji za cestovni promet robe (CMR konvencija).

U narednom razdoblju planiramo na tržištu osiguranja ponuditi nekoliko novih proizvoda.