Osiguranje stakla od lomaStaklo, kao vrlo krt materijal, neizbježan je element većine građevinskih objekata.U posljednje vrijeme staklo, kamene ploče i keramika su sve zastupljeniji i kod uređenja enterijera pa i kod izrade namještaja.

Osiguranjem stakla od loma rješavate problem financiranja eventualno nastale štete usljed oštećenja ili uništenja ove vrste imovine.

Ova vrsta osiguranja primjenjuje se za osiguranje stakla, svjetlećih natpisa i reklama, slika, natpisa i ukrasa izrađenih na osiguranim staklima ploča mermernih i od vještačkog kamena na stolovima, pultovima, regalima i sl., porculanskih umivaonika, wc školjki i uličnih ogledala (za reguliranje prometa), kulturnih, povijesnih, nadgrobnih spomenika od kamena, betona i metala, neonskih i ostalih svjetlećih cijevi.

Predmetom osiguranja ne mogu biti:
• predmeti od šupljeg stakla na svjetiljkama i reflektorima,
• tijela za osvjetljavanje svih vrsta,
• lampe (cijevi), rendgenske, kvarcne, radio-televizijske i druge,
• stakla koja se koriste kao oruđa za rad u procesu proizvodnje,
• leće i staklene kugle,
• zalihe stakla i staklene robe svake vrste,
• naprsle i oštećene stvari,
• stakla u oštećenim okvirima.