Osiguranje objekta u izgradnjiProces izgradnje objekata prate brojne opasnosti.Uz osnovne opasnosti koje su uvijek prisutne kod svih vrsta objekata (požar, grom, mraz, snijeg, led, lavina, kiša, odroni i sl.) kod objekata u gradnji prisutne su i opasnosti koje proističu iz samog procesa rada i uvjeta koji vladaju na gradilištu.

Pokrivamo sljedeće vrste opasnosnosti:
• požara i udara groma,
• eksplozije,
• oluje, grada,
• manifestacija i demonstracija,
• izlijevanja vode,
• mraza, snijega i leda, snježne lavine, kiše,
• odronjavanja i zarušavanja tla,
• građevinske nezgode,
• nespretnosti, nehata ili zle namjere radnika ili neke druge osobe,
• provalne krađe.

Ako se posebno ugovori i obračuna dodatna premija, dužni smo isplatiti naknadu štete od jedne ili više dopunskih opasnosti već prema tome kako se ugovori i to:
• poplave i bujice, visoke vode i podzemne vode,
• klizanja tla,
• odgovornosti iz djelatnosti izvođača građevinskih radova,
• ugovorne odgovornosti izvođača, građevinskih radova u garantnom roku.